Základní škola Heřmanův Městec

Technologie ve výuce angličtiny – metoda BYOD

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 9.A používali při výuce anglického jazyka mobilní telefony. Přesto nedostali od paní učitelky vynadáno, naopak byli pochváleni za aktivní přístup. Použili totiž vlastní telefony k zaslání odpovědí při testu v aplikaci Kahoot.

V hodině jsme si anglicky přečetli životopis obdivuhodné osobnosti, britského vědce Stevena Hawkinga, který celý život bojoval s nevyléčitelnou chorobou, a které letos v březnu podlehl.

Abychom si ověřili, zda rozumíme textu, měli jsme připravený test na interaktivní tabuli. Odpovědi jsme poslali z mobilních telefonů. Tato metoda použití technologie ve výuce se nazývá BYOD (Bring Your Own Device), tedy přines si své vlastní zařízení. Mobilní telefony jsme tentokrát využili smysluplně, pro rychlé otestování čtení s porozuměním.

L. Malá