Základní škola Heřmanův Městec

Školní družina ve školním roce 2017/2018

  

Umístění družin a rozdělení přijatých dětí:

 

1.oddělení:  Bc. Vladimíra Hůlková – 2. A + část 2. D -  budova radnice, 2. patro vpravo

2.oddělení:  Vojtěch Skyva, Dis. – 1.B + část 1.C – budova přístavby, přízemí, ve třídě 4.A

3.oddělení:  p. Jana Friedlová - 2. C + 3. A – budova radnice, 1. patro, vpravo

4.oddělení:  Bc. Miroslava Kynclová - 2. B + 3. C + část 2. D - budova radnice, 2. patro, vlevo

5.oddělení:  Bc. Iva Kotorová – 1.A + 3.B + část 1.C – budova přístavby, 1. patro, ve třídě 3.A

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 4. 9. 2017, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.

 

 

 

 

.