Základní škola Heřmanův Městec

Školní družina pro rok 2019/2020

 

V současné době jsou k dispozici zápisní lístky, které je potřeba odevzdat vedoucí vychovatelce  Bc. M. Kynclové nejpozději do pondělí 10.6.2019.

Přihlášku naleznete v sekci Dokumenty/Školní družina nebo editovatelnou  zde.

Přihlášku je možné odevzdat:

a) elektronickou cestou - email: kynclovam@zshm.cz

nebo

b) v papírové podobě