Základní škola Heřmanův Městec

Školní rok 2017/2018

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  20.11.2017, 22.1.2018, 16.4.2018, 20.6.2018

Třídní schůzky: 3.10.2017, 7.12.2017, 24.4.2018 vždy od 16, 00 hodin

Den otevřených dveří : 8.11.2017

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 30.11.2017 od 15,00 hodin

Odevzdání přihlášek na SŠ: s talentovou zkouškou do 

                                             na ostaní SŠ  do

Přijímací zkoušky na SŠ: s talentovou zkouškou  ,  konzervatoře   , ostatní 4 leté studium 

Zápis do prvních tříd: 3.4 a 4.4. 2018

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků:

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 31.1.2018

Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 29.6.2018

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne: 3. 9. 2018

Speciální akce školy:

Školní akademie: 1.3. 2018

 

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 26.10. - 27.10.2017

Vánoční: 23.12.2017 - 2.1.2018

Pololetní: 2.2.2018

Jarní: 12.3. - 18.3.2018

Velikonoční: 29.3.- 30.3.2018

Hlavní: 2.7. - 31.8.2018

Ředitelské volno: 29.9.2017, 7.5.2018