Základní škola Heřmanův Městec

 

SCHŮZKA RODIČŮ

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

  

čtvrtek 24. května 2018 v 15.00 hod. 

 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Setkáte se s učiteli a dozvíte se důležité informace o škole, družině, výbavě žáka aj.

  

Účast nutná!

 

 

                                                                                                           Mgr. Stanislav Mráz

                                                                                                                    ředitel školy


 

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku školního roku 2018-2019

 Naleznete zde nebo v sekci Dokumenty/Školní rok 2017-18

 


 

 

Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

s t a n o v u j i

 

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ

 

pro školní rok 2018/2019

 

úterý 3. dubna 2018 -  od 13.00 do 17.00 hod.

středa 4. dubna 2018 -  od 13.00 do 17.00 hod.

Zápis proběhne ve třídách 1. stupně na nové přístavbě – vchod z Jiráskovy ul.

 

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

rodný list dítěte,  vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (k vyzvednutí v MŠ nebo ZŠ), občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitele školy o náhradní termín.

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2018.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců  přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2018 do 30. června 2019. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.             

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá- li o to písemně jeho zákonný zástupce  v době zápisu, odloží mu ředitel základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře  nebo klinického psychologa.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zshermanuvmestec.cz) a na dveřích hlavního vchodu do budovy.

Formulář dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a  případně žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ nebo v mateřských školách.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.

 

Mgr. Stanislav Mráz

   ředitel školy