08.10.2018Lenka HašlováPřečteno: 38x

Podzimní vycházka

Děti ze 2. A si ve čtvrtek 4. října objednaly slunečné počasí a vydaly se do parku na podzimní prvoučnou procházku.

Našim cílem bylo poznávat listnaté a jehličnaté stromy. Děti měly za úkol nasbírat různé přírodniny.  Podařilo se jim nashromáždit spoustu kaštanů, žaludů, bukvic, krásně zbarvené podzimní listy, červené plody hlohu, drobné kytičky, větvičky, mechy i lišejníky. Při sběru přírodnin děti poznávaly naše nejznámější stromy a jejich plody. Po návratu do třídy si každý žák "zavařil" - podle sebe naskládal do své zavařovací sklenice nasbírané přírodniny. Ve třídě teď máme 24 vzpomínek na tuto vycházku v podobě sklenic s přírodninami. V očích dětí byl vidět velký zájem a nadšení. Sběr přírodnin si užily a učivo prvouky si tak netradiční formou zopakovaly.

Mgr. Lenka Hašlová