14.02.2019KučerováPřečteno: 48x

Skupinová práce v 1. C

V rámci předmětu prvouka se děti učily správně pojmenovat některé části těla. 

Například ruce a nohy nahradily již odbornějšími pojmy horní a dolní končetiny, také jsme si ukázali, kde na hlavě máme orgány některých smyslů.
Výše uvedené poznatky děti uplatnily i při výtvarné výchově. Děti byly rozděleny do skupin a měly za úkol obkreslit na velký papír jednoho člena skupiny a následně postavu i reálně vybarvit. Tak si děti mohly pořádně prohlédnout jednotlivé proporce těla (délku končetin a trupu, poměr velikosti hlavy  vůči ostatním částem těla apod.) V další hodině prvouky děti přiřazovaly cedulky s názvy částí těla. 
I když skupinová práce byla náročnější na čas a občas ve třídě bylo hodně rušno, děti dobře spolupracovaly, nakonec se vždy domluvily a vzájemně si radily.
Určitě se k podobné činnosti, kdy děti pracují ve skupinách a jedno téma se probírá ve více předmětech, znovu vrátíme.

Mgr. Michaela Kučerová