Školní družina ve školním roce 2018/2019

Umístění družin a rozdělení přijatých dětí:

1.oddělení:  Bc. Vladimíra Hůlková –  -  2.B + část 3.C (konkrétní jména u p. učitelky Peřinové nebo u p. vychovatelky). Oddělení se nachází na Staré radnici, ve 2. patře, vpravo.

2.oddělení:  Bc.Ivana Loudová –  – 1.A + část 1.B (p. učitelka Pivoňková, p. Loudová). Oddělení se nachází na nové přístavbě, v přízemí, ve třídě 1.A

3.oddělení:  p. Jana Friedlová -  – 2.A + 3.A + část 3.C (p. učitelka Peřinová, p. Friedlová). Oddělení je na Staré radnici, v 1. patře.

4.oddělení:  Bc. Miroslava Kynclová -  - 2.C + 3.B + 3.D. Oddělení je na Staré radnici, ve 2. patře, vlevo.

5.oddělení:  Veronika Prosová –  –  1.C + část 1.B (p. učitelka Pivoňková, p. Prosová). Oddělení bude na nové přístavbě, v 1. patře, třída 4.

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 3. 9. 2018, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.