Školní rok 2018/2019

Důležitá data a termíny

Pedagogické rady:  20.11.2018, 21.1.2019, 17.4.2019, 20.6.2019
Třídní schůzky a plenární zasedání SRPŠ:  20.9.2018 od 16,00 hodin
Konzultační odpoledne: 9.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018, 8.1.2019,12.2.2019,12.3.2019,9.4.2019, 14.5.2019, 11.6.2019 - tedy každé druhé úterý v měsíci, 1.- 4. ročnk 13,30 - 15,30, 5.- 9.ročník 15,10 -17,10 hodin

Den otevřených dveří : 7.11.2018
Schůzka s rodiči vycházejících žáků:              29.11.2018 od 15,15 hodin

Odevzdání přihlášek na střední školy k potvrzení školou:
nejpozději do 23. 11. 2018    (talentové zkoušky na umělecké školy)
nejpozději do 15. 2. 2019       (přijímací zkoušky na ostatní školy)

Odevzdání přihlášek na SŠ: s talentovou zkouškou do 30.11.2018, na ostatní SŠ  do 1.3.2019

Přijímací řízení na střední školy:
střední školy ( s talentovou zkouškou)       2. 1. – 15. 1.2019
konzervatoře                                       15. 1. - 21. 1. 2019
střední školy ( bez talent. zk.)-1. kolo …   12. 4. - 26. 4. 2019

Zápis do prvních tříd: 1.4. a 2.4. 2019 12,00 -17,00 hodin

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 23.5.2019 od 15,00 hodin

Výuka v 1. pololetí bude ukončena: 31.1.2019
Výuka v 2. pololetí bude ukončena: 28.6.2019

Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne: 2. 9. 2019

Speciální akce školy:

Letní slavnost:  16. 5.  2019
Taneční večer heřmanoměsteckých škol:

Prázdniny a dny volna:

Podzimní: 29.10. - 30.10.2018
Vánoční: 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní: 1.2.2019
Jarní: 4.2. - 10.2.2019
Velikonoční: 18.4.2019
Hlavní: 29.6. - 1.9.2019

Ředitelské volno: 3. a 4. 1.2019