Základní škola Heřmanův Městec

Nabídka kroužků školní družiny šk. rok 2017/18

Pokud je volná kapacita, mohou tyto kroužky navštěvovat i děti, které nechodí do ŠD.

 

Pondělí – taneční pro 1. a 2. třídu + pokračující z minulého roku, V. Hůlková

 

Úterý - turistický pro 1. až 3. třídy, V. Skyva

           pracovně technický pro 4. až 9. třídu, M. Kynclová (300 Kč na pololetí)

           hra na flétnu pro mírně pokročilé, J. Friedlová

 

Středa - pracovně technický pro 1. až 3. třídu, M. Kynclová (200 Kč na pol., max. 18 dětí)

             hra na flétnu pro pokročilé, J. Friedlová

 

Čtvrtek - dopravní pro 1. až 4. třídu, V. Hůlková

              pohybové hry pro 1. až 3. třídu, I. Kotorová (max.20dětí)

 

Kroužky budou začínat zpravidla v 15.10, pohybové hry v 15.30, většinou končí v 16.30, hra na flétnu v 16h. Bližší informace u vedoucích kroužků.

 

Přihlášky na pracovně technický na email: kynclovam@zshm.cz

Přihlášky na dopravní a taneční na email: vladkahulkova@seznam.cz

Přihlášky na pohybové hry na email: iva.kotorova@seznam.cz

Přihlášky na turistický kroužek: vojta.skyva@seznam.cz

Přihlášky na hru na flétnu bude rozdávat p. Friedlová v písemné formě.

 

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, třídu, telefon na rodiče a údaj, kdo bude dítě vyzvedávat, případně, zda smí odcházet samo.