Základní škola Heřmanův Městec

 

Zaměstnanci ZŠ Heřmanův Městec

Vedení školy

Ředitelka školy: 
Mgr. Jana Šindelářová (sindelarovaj@zshm.cz)

Zástupkyně ředitelky:
PaedDr. Jarmila Šmídová – statutární zástupkyně, 1.stupeň (smidovaj@zshm.cz)
Mgr. Ivana Dvořáčková - 2.stupeň (dvorackovai@zshm.cz)

Vedoucí vychovatelka školní družiny:
Bc. Miroslava Kynclová (kynclovam@zshm.cz)

Výchovný poradce:
PaedDr. Libuše Moravcová (moravcoval@zshm.cz)

Ekonom a sekretářka:
Alena Dočkalová (dockalovaa@zshm.cz)

Mzdová účetní:
Bc. Ivana Loudová  (loudovai@zshm.cz)

Vedoucí školní jídelny:
Eva Sedláčková (jidelna@zshm.cz)

Třídní učitelé 1. stupně

1. ročník:
A - Mgr. Monika Picková (pickovam@zshm.cz)
B - Mgr. Heda Pivoňková (pivonkovah@zshm.cz)
C - Mgr. Jitka Ryšánková (rysankovaj@zshm.cz)

 

2. ročník:

A - Mgr. Lenka Hašlová (hasloval@zshm.cz)
B - Mgr. Ivana Konečná(konecnai@zshm.cz)
C - Mgr. Helena Müllerová (mullerovah@zshm.cz)

 

3. ročník:
A - Mgr. Sylva Bořková (borkovas@zshm.cz)
B - Mgr. Michaela Kučerová (kucerovam@zshm.cz )

C - Mgr. Martina Peřinová (perinovam@zshm.cz)
D - Mgr. Lada Vojáčková (vojackoval@zshm.cz)

 

4 ročník:
A - Mgr. Irena Kadaňková (kadankovai@zshm.cz
B - Mgr. Zuzana Kovačičová (kovacicovaz@zshm.cz)
C - Mgr. Věra Pavlová (pavlovav@zshm.cz)

 

5. ročník:

A - Mgr. Jana Čurdová(curdovaj@zshm.cz)
B - Mgr. Silvie Horáková (horakovas@zshm.cz)
C - Mgr. Miroslav Pivoňka (pivonkam@zshm.cz)
D - Mgr. Blanka Tamchynová (tamchynovab@zshm.cz)

 

 

 

 

Třídní učitelé 2. stupně

6. ročník:

A - Mgr. Romana Heřmanská (hermanskar@zshm.cz )

B - Mgr. Květa Levínská (levinskak@zshm.cz)

C - Mgr. Lucie Angerová (angeroval@zshm.cz )

 

7. ročník:
A - Mgr. Lenka Malá (malal@zshm.cz)

B - Mgr. Eva Bočková (bockovae@zshm.cz)

C - Mgr. Jiří Mach (machj@zshm.cz)

D - Mgr. Hana Dostálová (dostalovah@zshm.cz )

 

8. ročník:
A - Mgr. Ilona Velcová (velcovai@zshm.cz)

B - Mgr. Jana Šebková (sebkovaj@zshm.cz)

C - Mgr. Jaroslava Kachlíková (kachlikovaj@zshm.cz)

 

9. ročník:
A - Mgr. Alena Stránská (stranskaa@zshm.cz)

B - Mgr. Božena Tlapáková (tlapakovab@zshm.cz)

C - Mgr. Danuše Málková (malkovad@zshm.cz)

 

 

 

Beztřídní :

Mgr. Jana Beránková (berankovaj@zshm.cz)

Mgr. Vratislav Dočkal (dockalv@zshm.cz)

Mgr. Iva Dvořáková  (dvorakovai@zshm.cz)

Bc. Lenka Jirková (jirkoval@zshm.cz)

PaedDr. Libuše Moravcová (moravcoval@zshm.cz)

Mgr. Radka Petráková (petrakovar@zshm.cz)

Mgr. Jitka Ptáčková (ptackovaj@zshm.cz)

Prom. uč. Ludmila Štěpánová 

Mgr. Milan Vaňkát (vankatm@zshm.cz)

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Vychovatelky školní družiny

Jana Friedlová (friedlovaj@zshm.cz)

Bc. Vladimíra Hůlková (hulkovav@zshm.cz)

Bc. Miroslava Kynclová (kynclovam@zshm.cz)

Bc. Ivana Loudová (loudovai@zshm.cz)

Bc.Veronika Prosová (prosovav@zshm.cz)

 

Provozní zaměstnanci

Zdenka Honková; Eva Horáková; Martina Jirásková; Petr Kyncl; Soňa Linhartová; Jana Macigová; Jiří Marek; Marie Paulusová; Romana Petráňová

Zaměstnankyně školní jídelny

Pavlína Daňková; Hana Jakešová; Jana Jandová;  Petra Kašparová; Hana Kučerová; Martina Minaříková; Eva Patová; Milena Římková; Eva Sedláčková;