11.08.2022E. SedláčkováPřečteno: 1094x

Stravování na začátku školního roku

Brzy začne nový školní rok a s ním se opět naplno rozběhne provoz v naší školní jídelně.

Žákům a učitelům základní školy a speciální základní školy jsou hromadně přihlášeny obědy od pátka 2. září podle stravovacích zvyklostí nastavených v minulém školním roce. Pokud mají zájem o obědy již 1.září, mohou si je individuálně přihlásit.

VÝDEJ OBĚDŮ PRVNÍ DEN ŠKOLY BUDE JIŽ OD 9:45 DO 12:00 HOD

 

Stravování od září 2022

 

Strávníci, kteří uhradí stravné nejdéle do 31.8.2022 budou ke stravování automaticky přihlášeni od 2.9.2022, tedy od  druhého dne školní docházky.

První den školní docházky tj.1.9.2022, budou ke stravování přihlášeni pouze ti, kteří se přihlásí na internetu, nebo osobně, telefonicky či e-mailem u vedoucí ŠJ (první den končí výuka po první vyučovací hodině).

První platbu za stravné je nutné provést do 20.srpna, nejdéle však do 31. 8. 2022.

 Strávník pak bude moci obědy odebírat již v měsíci září.

         Platba inkasem - ŠJ si inkasuje sama 20.8.2022, je potřeba mít zřízený souhlas s inkasem (č.ú.: 123-4639690207/0100)

         Zálohová platba - trvalý příkaz platba do 20.8.2022,

(č.ú.: 123-4639690207/0100 v.s.: evidenční číslo dítěte )

         Hotově - osobně v kanceláři vedoucí ŠJ v týdnu od 26.8.2022 do 31.8.2022

(pokladní hodiny  6:00 - 8:00 po předchozí domluvě i v jiný čas)

 

Ti, kteří neuhradí stravné včas, ho musí zaplatit osobně či převodem na účet školy před zahájením stravování.

 

Další informace jsou uvedeny na stránkách naší školy http://www.zshermanuvmestec.cz/jidelna/

                                                                                     Sedláčková Eva

                                                                                     vedoucí ŠJ

                                                                                     tel. 469687440

                                                                                     e-mail: jidelna@zshm.cz