Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY A POKYNY K PLACENÍ STRAVNÉHO PRO ŠK.ROK 2022/2023

CENY OBĚDŮ OD 1. LEDNA 2023

Vážení strávníci,

 od ledna 2023 přistupujeme ke zvýšení ceny obědů z důvodů neustálého narůstání cen potravin.

Prosím o změnu trvalých příkazů a nastavení inkasa za obědy od prosince 2022 tj. k 20.12.2022.

Záloha na stravné bude činit:           u dětí na I. stupni              700,- Kč

                                                     u dětí na II. stupni              830,- Kč

 

Cena obědů : finanční normativ na nákup potravin            dietní stravování

     strávníci do 10 let         z  28,-Kč  na  31,-Kč                         z  30,-Kč  na  33,-Kč

     strávníci 11-14 let         z  31,-Kč  na  35,-Kč                         z  33,-Kč  na  37,-Kč

     strávníci 15 a více let     z  33,-Kč  na  38,-Kč                         z  35,-Kč  na  40,-Kč

 

Zaměstnanci školy a bývalí zaměstnanci (důchodci)

Cena oběda   z 33,- Kč    na 38,- Kč

FKSP                 -8,-Kč         -8,-Kč

Celkem          z 25,-Kč     na 30,-Kč

 

Děkuji    vedoucí školní jídelny Sedláčková Eva

 

 

 

 

Stravování od září 2022

Strávníci, kteří uhradí stravné nejdéle do 31.8.2022 budou ke stravování automaticky přihlášeni od 2.9.2022, tedy od  druhého dne školní docházky.

První den školní docházky tj.1.9.2022, budou ke stravování přihlášeni pouze ti, kteří se přihlásí na internetu, nebo osobně, telefonicky či e-mailem u vedoucí ŠJ (první den končí výuka po první vyučovací hodině).

První platbu za stravné je nutné provést do 20.srpna, nejdéle však do 31. 8. 2022.

 Strávník pak bude moci obědy odebírat již v měsíci září.

         Platba inkasem - ŠJ si inkasuje sama 20.8.2022, je potřeba mít zřízený souhlas s inkasem (č.ú.: 123-4639690207/0100)

         Zálohová platba - trvalý příkaz platba do 20.8.2022,

(č.ú.: 123-4639690207/0100 v.s.: evidenční číslo dítěte )

         Hotově - osobně v kanceláři vedoucí ŠJ v týdnu od 26.8.2022 do 31.8.2022

(pokladní hodiny  6:00 - 8:00 po předchozí domluvě i v jiný čas)

Ti, kteří neuhradí stravné včas, ho musí zaplatit osobně či převodem na účet školy před zahájením stravování.

 

Kontaktní informace:

Vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková
e-mail: jidelna@zshm.cz
telefon: 469 687 440

Výdej obědů:

Po - Pá - 11,00 - 13,30 hodin

Objednávky:

Terminál na chodbě u kanceláře vedoucí ŠJ + internet: http://www.strava.cz/

Odhlášení obědů:

http://www.strava.cz/ nebo telefonicky,e-mailem, případně terminál na chodbě u kanceláře vedoucí ŠJ

Jídelníček:

viz http://www.strava.cz/istravne/ -» kód školy 5260

Vzhledem k tomu, že chceme vyjít vstříc našim strávníkům, napište nám prosím své připomínky a nápady (do emailu nebo schránky před jídelnou) ohledně jídelního lístku.

Dokumenty

Potřebné dokumenty k přihlášení obědů či sazby stravného najdete v části Dokumenty -Školní jídelna.

Označování  alergenů

Od 13.12.2014 viz Dokumenty - Školní jídelna -Značení alergenů. Přehled alergenů - zde.

Ukázky:

zeleninový bar                                    ovocný bar

jídlo 1                 jídlo 2                       jídlo 3                 jídlo 4                        jídlo 5

jídlo 6                 jídlo 7                       jídlo 8                jídlo 9