ŠKOLNÍ POKLADNA

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,  

 Základní škola Heřmanův Městecse rozhodla používat Školní program, a to modul Školní online pokladna (ŠOP).  

Školní online pokladna  slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil základní škole ve formě zálohy na čerpání plateb za různé akce (kino, divadlo, výlety, exkurze, školy v přírodě).  Základní škola již nebude přijímat platby v hotovosti z důvodu transparentnosti v oblasti financí.   

K zaslání zálohy do ŠOP není nutné elektronické bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i  složenkou nebo složit v bance. Platební údaje k bezhotovostní platbě - číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol -  uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu - online pokladny. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci. Nepožadujeme jednorázovou vysokou platbu, jen zálohu, informace Vám budou poskytnuty na plenárním zasedání SRPŠ 21. 9. 2022 a výši zálohy si stanovíte na třídních schůzkách společně s třídními vyučujícími.  

Rodič má on-line náhled do Školní pokladny a má absolutní přehled o pohybu svých peněz.  

Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni e-mailem).               

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci. 

Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v ZŠ Heřmanův Městec je ředitelka školy  Mgr. Jana Šindelářová, e – mail sindelarovaj@zshm.cz a ekonomka školy Ing. Lucie Poláková, e – mail  polakoval@zshm.cz 

 

Vážení rodiče,  

registrace prosím proveďte co nejdříve, první platby provádějte po registraci od 26. 9. 2022. 

Odkaz pro registraci do školní online pokladny: https://system.skolniprogram.cz/ 

Návod na registraci je na webu školy v sekci Školní rok/ Školní pokladna - návod pro přístup.  

 

Děkujeme za spolupráci.