ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzděláváníve školní družině

pro školní rok 2021/2022 následovně:

 

  • poplatek za dítě činí 150,-Kč za měsíc

 

  • poplatek je splatný 1x ročně v měsíci záři na období celého školního roku

 

  • částka 10 x 150 Kč, tj. 1 500 Kč za každé dítě na školní rok, je splatná v termínu od 6. 9. do 17. 9. 2021.

 

Platba: převodem na účet č. 123 – 4682160287/0100

                    variabilní symbol: 202122

                     text: Jméno a příjmení dítěte a oddělení, které bude navštěvovat. Např. Jana Nováková  4.

 

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.      

 

 

Heřmanův Městec 5. 8. 2021                                   

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy