Poplatky za školní družinu ve školním roce 2019/2020

Poplatky za školní družinu byly zřizovatelem  stanoveny v této výši:

Každé dítě platí 100Kč/měsíc, a to i pokud navštěvují družinu jeho sourozenci.


Částka ve výši 10*100 Kč, tj. 1 000 Kč za dítě na školní rok, je splatná v termínu od 9. do 23. září 2019:

a) v hotovosti u paní hospodářky  Dočkalové od 7,30 do 15,00 hodin (1.patro ZŠ)

b) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800
                   Variabilní symbol: 2019

Text: jméno DÍTĚTE a odd., které bude navštěvovat. Např. Jana Nováková, 4. oddělení