ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2020/2021 následovně:

 

  • poplatek za dítě činí 150,-Kč za měsíc
  • poplatek je splatný 1x ročně v měsíci záři na období celého školního roku

 

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.                                                                                    

   

Heřmanův Městec 17. 2. 2020                                    Mgr. Jana Šindelářová,ředitelka školy

______________________________________________________

Poplatky za školní družinu ve školním roce 2020/2021

 

Poplatky za ŠD byly  stanoveny takto:     každé dítě platí 150 Kč/měsíc.

 

Částka 10 x 150 Kč, tj. 1 500 Kč za každé dítě na školní rok, je splatná v termínu od 7. 9. do 18. 9. 2020.

 

Platba:

  1. a) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800
  2. b) v hotovosti u ekonomky A. Dočkalové (7:30 -15:00 hod. – 1. patro hlavní budovy)

 

Variabilní symbol: 202021

Text:jméno DÍTĚTE a oddělení, které bude navštěvovat. Např. Jana Nováková, 4.odd.