ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

 

Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2023/2024 následovně:

 

  • poplatek za dítě činí 150,-Kč za měsíc
  • poplatek je splatný 1x ročně v měsíci záři na období celého školního roku
  • částka 10 x 150 Kč, tj. 1 500 Kč za každé dítě na školní rok, je splatná v termínu od 4. 9. do 22. 9. 2023.

Částka bude účastníkům přijatým do Školní družiny odečtena ze žákovské online pokladny.

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

   

 

Heřmanův Městec 12. 7. 2023                                                                        Mgr. Jana Šindelářová, MBA       

                                                                                                              ředitelka školy