ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2020/2021 následovně:

 

  • poplatek za dítě činí 150,-Kč za měsíc
  • poplatek je splatný 1x ročně v měsíci záři na období celého školního roku

 

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.                                                                                    

   

Heřmanův Městec 17. 2. 2020                                    Mgr. Jana Šindelářová,ředitelka školy

______________________________________________________

Poplatky za školní družinu ve školním roce 2019/2020

Poplatky za školní družinu byly zřizovatelem  stanoveny v této výši:

Každé dítě platí 100Kč/měsíc, a to i pokud navštěvují družinu jeho sourozenci.


Částka ve výši 10*100 Kč, tj. 1 000 Kč za dítě na školní rok, je splatná v termínu od 9. do 23. září 2019:

a) v hotovosti u paní hospodářky  Dočkalové od 7,30 do 15,00 hodin (1.patro ZŠ)

b) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800
                   Variabilní symbol: 2019

Text: jméno DÍTĚTE a odd., které bude navštěvovat. Např. Jana Nováková, 4. oddělení