Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Heřmanův Městec

Cíle a poslání SRPŠ:

Koordinovat a sjednocovat výchovného působení rodiny a školy, pomoc škole při plnění jejího poslání.
 
Ke splnění základních cílů SRPŠ zejména:
 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
 • seznamuje rodiče i veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy s úlohou rodičů při jejich zabezpečování,
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí a podmínek studia,
 • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti jednotlivých typů a druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním předpisům v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže a v oblasti fungování školy a jejího rozvoje a činnosti.
 • podílí se na financování některých vybraných vzdělávacích programů, činností a aktivit pro žáky školy.
 • ve spolupráci s vedením školy organizuje:
  a) schůzky rodičů studentů školy,
  b) volby do orgánů SRPŠ  a volby do školské rady
  c) případně reprezentační ples a podílí se na jeho financování.
Aktuální výše členského příspěvku pro školní rok 2023/2024 činí 300 Kč.
 
Žádosti o finanční příspěvek zasílejte prosím vždy v řádném termínu, tj. do konce září daného školního roku a to na formuláři Žádost o příspěvek.
Žádost zasílejte na předsedkyni SRPŠ  Zuzaně Dvořákové na  email:zuzanadvorakova41@gmail.com
 
Žádosti zaslané po tomto termínu budou projednány mimořádně s ohledem na charakter žádosti a aktuální možnosti spolku.
Vyúčtování a čerpání schválených žádostí o finanční příspěvek je možné do konce daného školního roku. 
 
Tabulka schválených příspěvků pro školní rok 2023/24 (zveřejníme po schválení výborem).
 
Aktuálně platné stanovy najdete zde.
 
Veškeré aktuální informace naleznete v Bakalářích.