Základní škola Heřmanův Městec

náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec

telefon469 695 101, 469 630 089
e-mailskola@zshm.cz
webwww.zshermanuvmestec.cz
fboficiální facebook školy

DALŠÍ KONTAKTY

ŠKOLA ve zkratce

telefon 11.09.2023

Provoz školní družiny v době ředitelského volna 29. 9. 2023

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách.  
Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy  67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona). 

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:  

15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:  

                              zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin 

                              žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda   

14 a méně žáků: ŠD uzavřít  

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během ředitelského volna 29. 9. 2023 se přihlásili pouze dva žáci, a proto bude školní družina v době ředitelského volna 29. 9. 2023 uzavřena.  

 

V Heřmanově Městci dne 11. 9. 2023 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA 

ředitelka školy 


telefon 16.08.2023

Školní družina a ředitelské volno

Vážení rodiče,

na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. V případě potřeby můžete přihlásit žáka 1. stupně na tento den do školní družiny, nejpozději však 7. 9. 2023. Přihláška k zájmovému vzdělávání v době ředitelského volna je dostupná na internetových stránkách školy. Přihlášky přijímá ředitelka školy e – mailem skola@zshm.cz nebo osobně v ředitelně školy.

Školní stravování pro takto přihlášené děti je možné za cenu nedotovaného oběda.

V případě, že se přihlásí 14 a méně dětí, bude školní družina uzavřena. Informace o provozu školní družiny budou zveřejněny nejpozději 14. 9. 2023 na internetových stránkách školy.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA


Zapojení školy