Základní škola Heřmanův Městec

náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec

telefon469 695 101, 469 630 089
e-mailpodatelna@zshm.cz
e-mailskola@zshm.cz
webwww.zshermanuvmestec.cz
fboficiální facebook školy

DALŠÍ KONTAKTY

ŠKOLA ve zkratce

telefon 20.02.2024

Provoz školní družiny v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 202

podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona). V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nebude poskytováno školní stravování, žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda, tedy 67,- Kč (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

Zřizovatel Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením ŠD pro nedostatek žáků během prázdninového provozu o vedlejších prázdninách a dnech ředitelského volna:

15 a více závazně přihlášených a přítomných žáků:

zachovat celodenní provoz ŠD - provozní doba od 6. 15 do 16. 30 hodin

žáci si mohou zakoupit oběd v ceně nedotovaného oběda

14 a méně žáků: ŠD uzavřít

K zájmovému vzdělávání ve školní družině během jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 se přihlásil pouze jeden žák, a proto bude školní družina v době jarních prázdnin 11. 3. 2024 – 15. 3. 2024 uzavřena.

 

V Heřmanově Městci dne 20. 2. 2024

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy


telefon 05.02.2024

Přednášku spojená s besedou na téma Přípravná třída.

Beseda se uskuteční v pondělí 26. 2. 2024 od 15. 30 hodin v jazykové učebně v přízemí nově zrekonstruované budovy školy. Další informace naleznete na letáku


Zapojení školy