!!!!!!!!!!!!!POZOR ZMĚNA !!!!!!!!!!!

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními upravuji průběh zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021:

 

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku Základní školy Heřmanův Městec se bude konat

ve středu 1. dubna 2020 ,  ve čtvrtek 2. dubna 2020 a v pátek 3. dubna 2020
vždy od 8.00 do 17.00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

  • rodný list dítěte,
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k vytištění na webových stránkách školy),
  • občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

 

V případě žádosti o udělení odkladu školní docházky zákonný zástupce předloží:

  • žádost o odklad (k vytištění na webových stránkách školy),
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Požadované dokumenty předloží zákonný zástupce v uvedené době v ředitelně školy (vchod do budovy z nám. Míru, 1. patro).

Pokud Vám uvedený čas nevyhovuje, prosím kontaktujte mě na e – mailu sindelarovaj@zshm.cz pro domluvení jiného času.

Mgr. Jana Šindelářová

     ředitelka školy

19.3.2020

 

 

_________________________________________________________________________________________

Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

s t a n o v u j i

 

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ

 

pro školní rok 2020/2021

 

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ, ZŠ nebo na webových stránkách školy), občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2020.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá- li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte na webových stránkách školy www.zshermanuvmestec.cz  a na úřední desce.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ, v mateřských školách nebo na webových stránkách školy.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.

 

Mgr. Jana Šindelářová

   ředitelka školy