Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (150 žáků).

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

Věk žáka:

5 let            6 bodů
6 let            5 bodů
7 let            4 body
8 let            3 body
9 let            2 body
10 let           1 bod

Ročník, který žák navštěvuje:

přípravná třída        6 bodů
1. ročník                 5 bodů
2. ročník                 4 body
3. ročník                 3 body
4. ročník                 2 body
5. ročník                 1 bod  

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.                                     

V Heřmanově Městci dne 15.3.2019                                   

Mgr. Jana Šindelářová
ředitelka školy