Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

pro školní rok 2022/2023


O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (170 žáků).

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

Věk žáka k 1. 9. 2022
                6 let  5 bodů
                7 let  4 body
                8 let  3 body
                9 let  2 body
              10 let  1 bod

Ročník, který bude žák navštěvovat ve školním roce 2022/2023
               1. ročník   5 bodů
               2. ročník   4 body
               3. ročník   3 body
               4. ročník   2 body
               5. ročník   1 bod

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.

 

 

 

V Heřmanově Městci dne 24. 3. 2022

 Mgr. Jana Šindelářová, MBA

 ředitelka školy