Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

pro školní rok 2023/2024

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (170 žáků).

 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

 Věk žáka k 1. 9. 2023

              6 let            5 bodů

              7 let            4 body

              8 let            3 body

              9 let            2 body

            10 let            1 bod

Ročník, který bude žák navštěvovat ve školním roce 2023/2024

               1. ročník     5 bodů

               2. ročník     4 body

               3. ročník     3 body

               4. ročník     2 body

               5. ročník     1 bod  

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.                                         

V Heřmanově Městci dne 27. 3. 2023                                   

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

                                                                                                                                ředitelka školy