Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

pro školní rok 2024/2025

 

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (190 žáků).

 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

 Věk žáka k 1. 9. 2024

5 a 6 let                 5 bodů

7 let                       4 body

8 let                       3 body

9 let                       2 body

10 let                     1 bod

 

Ročník, který bude žák navštěvovat ve školním roce 2024/2025

1. ročník, přípravná třída     5 bodů

2. ročník                            4 body

3. ročník                            3 body

4. ročník                            2 body

5. ročník                            1 bod  

 

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.                                       

V Heřmanově Městci dne 18. 4. 2024                                   

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

        ředitelka školy