25.09.2023Mgr. Bořková Sylva Přečteno: 157x

5. třídy v Ekocentru

Ve dnech 18. a 19. září absolvovali žáci 5. ročníku program Ekocentra Paleta Pardubice na téma Sucho.

Zástupce Ekocentra, pan Zeman, společně s dětmi objasnil v průběhu setkání příčinu sucha a jeho neblahé důsledky pro celou planetu. Děti se dozvěděly, že o skutečném suchu mluvíme, pokud dlouhodobě, během několika let klesá hladina spodní vody. Na základě experimentů si žáci zkusili, jak vodu v půdě zadržet a kolik vody dokáže odtéct pryč. Páťáci si zahráli také na úředníky, kteří na základě žádostí několika osob měli ve svých pracovních skupinách rozhodnout, jakému záměru ve svém městě mají dát přednost, zda zachování lesnatých ploch, zeleně ve městě či upřednostnit budování sportovních aktivit, moderních budov, které by od podnikatelů mohly přinést také i finanční zisky pro městskou pokladnu. Děti daly přednost zachování přírody, výsadbě zeleně, která může zajistit zachování a udržení vody v okolí. I když vidina nabízených peněz v podobě  kovových destiček byla pro někoho lákavá. Víme, že každý může sám za sebe přispět k řešení problémů s nedostatkem vody hlavně tím, že bude vodou šetřit.

Za 5.třídy Mgr. Sylva Bořková, Mgr. Lenka Culková, Mgr. Jana Malinová.