01.02.2023Mgr. Šebková Jana Přečteno: 256x

Anglický klub a projekt Erasmus+

Během 1. pololetí se přihlášení žáci z 8. ročníku jednou týdně scházeli v klubu komunikace v anglickém jazyce. 

Náplní klubu byly především aktivity zaměřené na rozvoj důležitých dovedností jako je mluvení a poslech. Žáci se učili konverzovat, debatovat, hráli různé hry na rozšíření slovní zásoby a zdokonalovali si porozumění poslechem písniček a jiných nahrávek. Vedle toho se žáci zabývali aktivitami z projektu eTwinning, který je spojený s účastí naší školy v projektu Erasmus+ a v němž zúčastnění žáci spolupracují se svými vrstevníky ze španělské školy Novaschool vMálaze. Název projektu Let Us Green Again napovídá, že v něm jde o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Zatím tato spolupráce probíhá na dálku – žáci například tvořili společný anglicko-česko-španělský slovníček pojmů, fotili svůj výhled z okna a fotky si pak navzájem komentovali, nebo zpracovávali téma uhlíková stopa. Tento projekt se uzavře výměnnou návštěvou, při níž se s našimi partnery setkáme a budeme společně pracovat na dalších úkolech, a to v dubnu ve Španělsku a v květnu u nás, v Heřmanově Městci. 

Mgr. Šebková Jana