29.05.2020Mgr.Ivana DvořáčkováPřečteno: 335x

BESEDA PRO RODIČE

Pozvánka na besedu

2. 6. 2020 od 16. 00

Učebna Hv

(přízemí hlavní budovy školy, vchod z náměstí)

Zveme Vás na besedu s tématem:

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

- poruchy učení - teoreticky i na vlastní kůži

- žáci z odlišného sociokulturního prostředí, nadaní žáci

- spolupráce se školou - školní poradenské pracoviště

- pedagogický asistent, plán pedagogické podpory

- úloha PPP a SPC

 

Přednáší  Mgr. Kristýna Zrůstová – školní psycholog

Účast je bezplatná

Beseda se koná v rámci projektu OP VVV „Šablony 2020 – podpora výuky“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007794