28.06.2024Mgr. Šmatlánová Pavla Přečteno: 119x

Bohuslavická čápata v hnízdě, rychle získala si naši přízeň

Každý rok k nám pravidelně přilétají zahnízdit čápi bílí. Jeden takový pár jsme s žáky pozorovali na hnízdě, které je každoročně monitorováno a záznam přenášen živě, v Bohuslavicích u Turnova.

První naše návštěva byla ještě v prázdném hnízdě koncem března pár dní před příletem samečka Bohdana, pak již byly pravidelné každý den. Po chvilkách a během přestávek jsme měli možnost zblízka vidět naprosto přesné a konkrétní projevy i způsob žití těchto ptáků. Stěžejními událostmi byl přílet samičky Bohunky o týden později, oprava a vystýlání hnízda, páření, snůška vajíček a střídavé zahřívání, postupné líhnutí mláďat, jejich krmení, péče o ně i o hnízdo, kroužkování. Stali jsme se součástí jejich života a také svědky situací, při kterých se nám až tajil dech. Například obrana mláďat před útokem cizích čápů. Děti se také naučily porozumět jejich „řeči“. Za nějaký čas již dokázaly odhadnout a správně určit důvod chování čápů, kdy a jak projevují radost, lásku, štěstí, obavy i strach, neposlušnost, hravost i zvědavost mláďat. Součástí tohoto dlouhodobého pozorování bylo samozřejmě i zjišťování informací a jejich průběžné zaznamenávání (místa pro stavění hnízd, stavba a velikost těla, zbarvení peří, rozpětí křídel, potrava, doba hnízdění a inkubace vajíček, jejich průměrný počet, že tvoří monogamní pár, hlasové projevy, délka života, příčiny uhynutí dospělých čápů i mláďat). O čápech se zmiňují také pranostiky a pohádky. Při čtení děti četly i poslouchaly bajky, ve výtvarné výchově si namalovaly svoji čapí rodinku a při tělesné výchově byl postoj čápa jednou z disciplín olympijského víceboje. Aby žáci získali kompletní představu a povědomí o celém pobytu čápů u nás, bude pozorování probíhat i o prázdninách a děti si povedou záznam o stěžejních událostech čapí rodinky - jak trénují a učí se létat, poprvé opustí hnízdo, učí se na hnízdo přistát, příprava k odletu na jih a další. Na návštěvu se za nimi opět vrátíme hned začátkem nového školního roku a budeme vzájemně sdílet naše prázdninové postřehy. Všichni jsme se shodli na tom, že mezi zvířaty je svět v pořádku.     

Mgr. Šmatlánová Pavla