02.05.2022T. KuchařPřečteno: 150x

Den Země

I letos jsme si Den Země připomněli.

V pátek 22.4. celý svět slavil DEN ZEMĚ. Jako každý rok si to u nás ve škole připomínáme, letos ale trochu netradičně. Den odstartoval proslovem paní ředitelky Šindelářové a proslovem pana učitele Macha, který nám řekl instrukce na celý den. Třída 9.B s pár pomocníky z 9.A si připravila různá stanoviště. První dvě vyučovací hodiny 6. a 7. ročníky vyplňovaly ve škole pracovní listy. 8. a 9. ročníky po skupinkách plnily úkoly na stanovištích venku. Třetí a čtvrtou hodinu to bylo přesně naopak- šestý a sedmý ročník plnil úkoly venku, osmé a deváté třídy ve škole. Den jsme zakončili pátou hodinou, kde si žáci ve svých třídách zhodnotili den s třídním učitelem. Na prvním stupni se pátek také nesl ve znamení Dne Země. Třídní učitelé si připravili pro své děti různé hry a úkoly. Den se povedl a věříme, že žákům líbil.
                                                                Tomáš Kuchař