14.11.2019M.VaňkátPřečteno: 323x

Dva tisíce vysazených buků v lese u Míčova

V úterý 12. 11. vyrazil sedmý ročník (třídy 7.A, 7.B a 7.C) v rámci výuky pracovních činností do lesa u Míčova, kde na ně čekal lesník Ing. Pavel Starý se svými kolegy.

Žáci se dozvěděli podrobnosti o různých druzích dřevin, chorobách stromů a péči o les, ale především si práci lesníka vyzkoušeli prakticky - podíleli se na úklidu lesa po těžbě a vysadili novou generaci buků, která obohatí jinak převážně jehličnatý les.Žákům sedmého ročníku patří vřelý dík. I přes nejistou předpověď nezůstali doma, ale dorazili, a díky svému nadšení i moudrým radám třídních učitelek odvedli poctivý kus práce – zasadili cca dva tisíce sazenic buků. Vděčnost neskrývali ani lesníci – všechny tři třídy dostanou před Vánoci do třídy stromeček!