09.03.2018Jana ŠindelářováPřečteno: 500x

Ekologická výchova šestých tříd

Žáci semináře ekologická výchova se aktivně zapojují do všech činností. Poslední dobou jsme se zaměřili na problematiku odpadů.

Ekologové ze šestých tříd se nejdříve věnovali programu s názvem Odpady. Žáci během něho roztřídili pomyslný odpad do jedenácti popelnic (což byly upravené pet lahve), navštívili „hřbitov odpadků“, kde zjistili, jak dlouho se námi vytvořený odpad v přírodě rozkládá. Všichni byli překvapeni zjištěním, že zatímco odložený papír z přírody zmizí za 2 – 5 měsíců, běžně užívané igelitové sáčky se rozkládají 20 až 30 let. V průběhu programu žáci zhlédli i část dokumentu „Kam s nimi“ a naučili se, který papír do modrého kontejneru nepatří. V závěru si ověřili své nově nabyté zkušenosti a poznatky řešením osmisměrky. Aktuální ekologický problém zadali také do projektu eTwinning.  Následně si vyzkoušeli, jak zpracovávat materiál, který se stal odpadem. Vytvořili si nový papír ze starých novin a letáků nebo domácí modelínu, která neznečistí životní prostředí.