20.10.2014L.MoravcováPřečteno: 498x

Exkurze do IQlandie v Liberci

Naše škola je již druhý rok zapojena do projektu na podporu výuky přírodovědných a technických oborů, který „zastřešuje“ Gymnázium a SOŠ v Přelouči.

V rámci tohoto projektu  všichni žáci šestých a osmých ročníků absolvovali velmi pěknou exkurzi do nové IQlandie v Liberci. Mohli si tady prohlédnout a hlavně prakticky vyzkoušet mnoho fyzikálních jevů – např. využití vody k pohonu různých strojů a čerpadel, ověřili si  Archimedův zákon, prošli bludiště, mohli skládat hlavolamy, namalovat si na PC obrázek či nápis a promítnout ho na vodní stěně a mnoho dalšího. Výstupem byl pak vyplněný pracovní list, který vypracoval vyučující fyziky p.uč.Mach. Odpovědi na otázky a úkoly, které žáci měli plnit, samozřejmě našli při pozorné prohlídce IQlandie.

Akce měla velký úspěch a žáci sedmých a devátých ročníků se mohou těšit na jaro, kdy absolvují výlet do ZOO v Praze.

Doprava, vstupné i občerstvení pro žáky je plně hrazeno z projektu.