17.05.2020Mgr. J.ŠindelářováPřečteno: 925x

Informace k docházce od 25. 5.

Nejnovější zprávy pro Vaši další informovanost .

Při nástupu do školy 25. května odevzdá žák paní učitelce nebo panu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00012/451_formular-cestne-prohlaseni-rodicu-o-neexistenci-priznaku.pdf

Pokud někdo nemá k dispozici tiskárnu, může si formulář vzít ve škole – stůl ve vestibulu hlavní budovy.

Denně musejí mít žáci do školy 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání.

V prostoru před školou udržujte prosím s dětmi rozestupy.

Při nástupu do školy musejí mít všichni žáci roušku. Dospělé osoby je do školy nesmějí doprovázet.

Posílejte prosím k určenému vchodu pouze samotné děti, aby si je vyučující mohli převzít.

Po předání dítěte vyučujícímu buďte prosím tak laskavi a opusťte prostor před školou.

Výuka bude probíhat denně od 7.30 hodin do 13.30 hodin podle odchodu skupin na oběd.

Do školy budou žáci vstupovat postupně a přebírat si je bude paní učitelka nebo pan učitel. Na každém vchodu bude vyvěšen čas nástupu tříd do školy. Pokud by dítě nebylo u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit. Děti nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Rozpis nástupů do školy:

1.A – vstup vchodem do MŠ – 7. 30 hodin

1.B – vstup vchodem do MŠ – 7. 35 hodin

1.C – vstup vchodem do MŠ –7. 40 hodin

1.D – vstup vchodem do MŠ – 7. 45 hodin

2.A – vstup hlavním vchodem na přístavbu –v 7. 30 hodin

2.B – vstup hlavním vchodem na přístavbu – v 7. 35 hodin

2.C – vstup hlavním vchodem na přístavbu – v 7. 40 hodin

3.A – vstup vchodem do jídelny – v 7. 40 hodin

3.B – vstup hlavním vchodem na přístavbu –  v 7. 45 hodin

3.C – vstup vchodem do jídelny – v 7. 45 hodin

4.A – vstup vchodem od „Deli“ – v 7. 40 hodin

4.B – vstup vchodem od MěÚ – v 7. 45 hodin

4.C – vstup vchodem od MěÚ – v 7. 35 hodin

5.A – vstup vchodem do jídelny – v 7. 30 hodin

5.B – vstup vchodem od „Deli“ – v 7. 30 hodin

5.C – vstup vchodem do jídelny – v 7. 35 hodin

Z nařízení ministerstva školství budou žáci po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. I na WC budou chodit společně tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Po celou dobu vyučování budou děti ve svých třídách. Pokud půjdou  s vyučujícím ven, je vyučující povinen zajistit odchod ze školy tak, aby se v šatnách nebo na chodbě nesetkaly děti z různých skupin.

Na obědy budou chodit skupiny podle rozpisu společně v čase od 11. 00 do 13. 30 hodin. Individuální odchod na oběd není možný, přehled časů odchodu na oběd v tabulce viz odkaz. Pokud máte o oběd zájem, přihlaste si ho prosím přes internet.

Při výuce se zaměříme na český jazyk, matematiku, případně cizí jazyk a další předmět dle rozhodnutí vyučujících.

Pokud bude dítě k docházce přihlášené a nebude se moci výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů. Odhlásit z výuky se žák může  ze zdravotních důvodů, ale nemůže být za něj do skupiny přeřazen jiný žák. Skupiny jsou  od 25. května neměnné, i když se v průběhu výuky počet dětí ve skupině sníží.

K odpolední zájmové činnosti budou zařazeni žáci 1. – 3. tříd, z kapacitních důvodů není možná účast žáků 4. a 5. tříd.

Odpolední zájmovou činnost po skončení vyučování zajistíme do 16.00h. Nemůžeme pracovat jako ve školní družině a spojovat jednotlivé skupiny, takže na 1 pedagogického pracovníka připadne 1 skupina z dopoledního vyučování – i když někteří žáci tuto nabídku nevyužijí a ve skupině  nebude plný počet dětí.

Odchody žáků ze školy:

Po skončení dopolední výuky odvádí vyučující v určeném čase žáky na oběd a do šatny. Žáci mají nasazené roušky. V šatně se bez prodlení převléknou a přezují a vycházejí ze školy.
V budově školy nemohou děti čekat na zákonné zástupce a dospělé osoby nesmějí za dětmi vstupovat do budovy. Pokud se žák odpoledne účastní zájmové činnosti, dostanou rodiče informaci o kontaktu na paní vychovatelku nebo pedagoga od paní třídní učitelky nebo od pana třídního učitele. Žáci zůstávají po celý den ve stejné místnosti, ven a do tělocvičny budou chodit podle možností. I venku musejí být děti v oddělených skupinách.

Pokud půjde dítě domů samo, pošle je paní vychovatelka do šatny s pokynem, ať se co nejrychleji oblékne a odejde ze školy. Pokud si budete dítě vyzvedávat, zavoláte na tel. číslo, které obdržíte. Dítě paní vychovatelka pošle do šatny a vy si jej převezmete před školou.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci. Nastavit chod školy podle pokynů
z MŠMT je opravdu složité. Pokud budete mít další dotazy k nastavení výuky, kontaktujte mě prosím telefonem na 606 962 682 nebo e-mailem na sindelarovaj@zshm.cz.

15.5.2020                                                                           Mgr. Jana Šindelářová