16.05.2020Bc. M. KynclováPřečteno: 637x

Informace k přihláškám do ŠD

Rodiče žáků budoucích 1. tříd obdrží přihlášku na schůzce 28. 5. 2020. 

Tam ji vyplní a dostanou přidělené číslo, pod kterým budou děti přijaty. Pokud se někdo nedostaví, musí přihlášku donést osobně paní ředitelce do 1. 6. 2020.
Rodiče ostatních žáků mají možnost odevzdat přihlášku (buď vytištěnou a vyplněnou nebo ji obdrží na místě) ve dnech 18. až 20. 5. 2020 v budově Staré radnice v době od 15 do 18 hodin. Dle přiděleného registračního čísla zjistí od 8. 6. 2020, zda bylo dítě přijato. Seznam bude vyvěšen na úřední desce školy, na webu a ve školní družině (vchodové dveře).
Pokud se nemohou dostavit, donesou přihlášku osobně paní ředitelce do 1. 6. 2020.
 
Máte-li nějaké další dotazy k přihláškám, kontaktujte vedoucí školní družiny p. Kynclovou na emailu: kynclovam@zshm.cz