09.10.2020Mgr. Jana Šindelářová, MBAPřečteno: 576x

Informace k výuce do konce měsíce října

Opatření pro školy vydaná MŠMT od 12. 10. do 23. 10. 2020:

1.stupeň školy

               - zákaz plavání – přerušen plavecký výcvik žáků 3. C, 2. A, 3. A

               - platí zákaz zpěvu při hudební výchově, neprobíhá sborový zpěv

               - od 26. 10. do 30. 10. podzimní prázdniny

               - provoz školní družiny je nepřerušen

- konzultační odpoledne dne 13. 10. se bude konat

 

2.stupeň školy

- prezenční výuky se účastní polovina tříd, druhá polovina tříd se vzdělává povinně distančně pomocí TEAMS (https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00010/459_skolni-rad-dodatek-c-1.pdf)

- způsob hodnocení při distanční výchově naleznete na internetových stránkách školy  

(https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00010/469_skolni-rad-dodatek-c-2-hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku.pdf)

- nepřítomnost žáků při distanční výchově omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli nejdéle do tří dnů formou sms nebo telefonicky

12. 10. – 16. 10.

19. 10. – 23. 10.

prezenčně

distančně TEAMS

prezenčně

distančně TEAMS

6. A

8. A

8. A

6. A

6. B

8. B

8. B

6. B

6. C

8. C

8. C

6. C

7. A

9. A

9. A

7. A

7. B

9. B

9. B

7. B

7. C

9. C

9. C

7. C

7. D

9. D

9. D

7. D

 

  • prezenční výuka probíhá podle stávajícího rozvrhu (Tv formou vycházek nebo úpravy školních pozemků, Hv bez zpěvu)
  • distanční výuka na platformě TEAMS podle rozvrhu hodin, ale bez Tv, Hv, Pč, Vv, volitelných seminářů a Zpp v 6. ročníku
  • podle pokynů vyučujících lze místo on - line výuky zadat samostatnou práci žákům
  • žáci mají nárok na stravu ve školní jídelně, která jim bude vydána do jídlonosičů v čase
    10.30 – 11. 00 a 13.00 – 13.30, žákům vzdělávajícím se distančně bude oběd odhlášen automaticky, ale mohou si ho individuálně opět přihlásit a oběd si vyzvednout (https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00008/468_vnitrni-rad-skolni-jidelny-dodatek-c-1.pdf)
  • žákům lze na distanční výuku zapůjčit omezený počet tabletů nebo notebooků (zákonný zástupce podepíše smlouvu o výpůjčce)
  • od 26. 10. do 30. 10. podzimní prázdniny
  • konzultační odpoledne dne 13. 10. se bude konat

 

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že společně tuto situaci zvládneme.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA