24.08.2021Mgr. J. Šindelářová, MBAPřečteno: 983x

Informace pro rodiče- pokyny na září

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a žáci se vrací do školních lavic. Věřím, že letošní školní rok proběhne v podobě prezenční, i když za dodržení nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Posílám informace k návratu žáků do školy od 1. 9. 2021, v případě dotazů nebo nejasností mě prosím kontaktujte na telefonním čísle 607 172 449 nebo e – mailem skola@zshm.cz.

Žáci se budou testovat rychlými antigenními testy, a to 1., 6. a 9. září pod vedením třídních vyučujících 1. vyučovací hodinu.

Škola obdržela testy Genrui (testování výtěrem z přední části nosu) – odkaz na videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=6s.

V případě, že si pro testování Vašich dětí chcete sami pořídit jiné testy, budeme postupovat jako v loňském školním roce. V tom případě mě prosím kontaktujte na telefonním čísle 607 172 449 nebo e – mailem  skola@zshm.cz.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude kontaktován zákonný zástupce žáka a žák se podrobí PCR testu na základě žádanky lékaře.

V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě testovalo, může chodit do školy a vzdělávat se s ostatními spolužáky. V tom případě musí mít žák po celou dobu pobytu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest s výjimkou stravování. Žák nesmí zpívat a cvičit v tělocvičně. Ve školní jídelně bude obědvat samostatně u vyčleněného stolu. Pokud nesouhlasíte s testováním ani s nošením ochranného prostředku dýchacích cest, žák se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání a musí být z výuky omluven v souladu se školním řádem.  Prosím zvažte, zda necháte své děti doma. Testování samoodběrem v loňském školním roce žáci bravurně zvládali a nepředstavovalo pro ně žádné trauma. Prezenční výuka ve třídě se spolužáky je to nejlepší, co můžeme pro děti zařídit.

Ve středu 1. 9. mohou žáci přicházet do školy od 7 hodin, do ranní školní družiny na Staré radnici od 6. 15 hodin. Žáci se nepřezouvají, odchází do své třídy. Do doby testování budou mít žáci zakryty dýchací cesty (zdravotnická obličejová maska). Po testování musí mít žáci roušku ve společných prostorech školy, pokud sedí na místě ve třídě roušku mít nemusí. Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG). Potvrzení o těchto skutečnostech žák předloží 1. 9. třídní učitelce nebo učiteli, případně je možné ho poslat e – mailem na adresu skola@zshm.cz.

V další dny přichází žáci do školy ve standardních časech (6. 40 hlavní budova školy, 6. 15 školní družina, přístavba školy a MŠ 7. 30 hodin).

Žáci budou mít 1. 9. vyučování od 7. 45 do 8. 30 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. bude výuka probíhat ve třídách s třídními učiteli. Na prvním stupni skončí výuka v 11. 20, na druhém stupni v 12. 15. Žáci se první ani druhý školní den nepřezouvají.
Od pátku 3. 9. se žáci učí podle rozvrhu, který je přístupný v systému Bakaláři a žáci ho obdrží ve středu 1. 9. Žáci prvních tříd skončí výuku ve čtvrtek a v pátek v 9. 20 hodin. Od pondělí 6. 9. se učí podle rozvrhu. Školní družina i školní jídelna jsou v provozu od 1. 9.

Žáci prvních tříd budou mít své třídy v budově mateřské školy. 1. září mohou rodiče doprovodit své děti na slavnostní zahájení školního roku. Vstup do školy bude umožněn od 7. 30 hodin. Za asistence rodičů budou žáci otestováni. Věřím, že testování nenaruší slavnostní chvíli vstupu do školy, že naopak přispěje k pocitu bezpečí pro prvňáčky. Následně budou do školy slavnostně přivítáni nejen svými třídními učitelkami, ale také starostou města Heřmanův Městec a radním pro školství Pardubického kraje panem Josefem Kozlem a vedením školy.

Prosím rodiče, aby měli po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor a při vstupu do školy použili dezinfekci na ruce. Rodiče, kteří půjdou doprovodit prvňáčky první den do školy prosím o zvážení, kolik zástupců z rodiny se této slavnostní události zúčastní. Následující dny už prosím nevstupujte do budovy školy.

Vážení rodiče,

další informace týkající se organizace a aktivit v průběhu školního roku Vám budu posílat postupně a zveřejňovat je na stránkách školy a v informačním systému Bakaláři.

Děkuji Vám opět moc za spolupráci a přeji klidný školní rok 2021/2022.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy