25.01.2023Mgr. Kučerová MichaelaPřečteno: 261x

Jak šlo vejce do světa

Je název pohádky, kterou si děti ze 4.B připravily pro své mladší spolužáky ze 2.D a 1.A, B, C, D.

Nejprve jsme pohádku chtěli dětem jen přečíst. Jak jsme ale trénovali četbu, do rolí jsme se tak vžili, že jsme se některé pasáže naučili zpaměti a zapojili jsme do přednesu i dramatický projev.
Nechyběly nám ani kostýmy a rekvizity. Některé jsme si vyrobili v rámci výtvarné výchovy,  některé vznikly za pomoci šikovných maminek doma.
I když nám nácvik dal docela zabrat, vůbec nelitujeme času a energie, kterou jsme tomu věnovali. 
Byla to pro nás velká zábava, také zkušenost a především radost vidět tolik nadšených tváří našich malých spolužáků.
A protože nás zajímalo, zda děti pohádce dobře porozuměly, na závěr je čekal pohádkový kvíz.Děti ze 4.B a M. Kučerová