27.09.2022Mgr. A. Kudláčková Přečteno: 134x

Kartodiagramy. Co je to

V hodinách zeměpisu v 8. ročníku jsme se zaměřili na tvorbu 3D kartodiagramů, ty jsou využívány pro zobrazení různých statistických dat.

Děti pracovaly ve skupinách, všechny měly za úkol nakreslit Severní a Jižní Ameriku a vybrat si jeden statistický údaj, který budou na mapě znázorňovat, vytvořit vlajky a vymyslet měřítko, které jim pomůže daný údaj znázornit (např. 1 cm špagety = 5 mil. obyvatel). Začaly tedy vznikat mapy, které znázorňovaly průměrnou teplotu, počet obyvatel, hustotu obyvatel, průměrnou spotřebu kalorií či životní úroveň. Žáci si rozdělili svou práci ve skupině, přesto museli spolupracovat, bez usilovné práce každého člena týmu by se k tak skvělému výsledku své práce ani nepřiblížili. Tímto chci všechny skupiny moc pochválit. Jim samotným může být odměnou i to, že se v dalších hodinách naučili z těchto kartodiagramů číst důležité informace a nadále s nimi pracovat.