10.06.2020Mgr. Jana ŠindelářováPřečteno: 937x

Konec školního roku

Netradiční pololetí bude zakončeno netradičně.

Vážení rodiče,

než Vám poskytnu poslední letošní informace k ukončení školního roku, dovolte mně, abych Vám velmi poděkovala za spolupráci, kterou jste nám poskytovali při zvládání domácí výuky Vašich dětí.

Konec školního roku bude netradiční jako celé druhé pololetí letošního školního roku. Vysvědčení žákům předají třídní učitelé postupně tak, abychom dodrželi všechna hygienická nařízení. Přesný termín a místo předání vysvědčení se žáci dozvědí od svých třídních vyučujících.

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2020. Vždy každé druhé úterý v měsíci se budou konat konzultační schůzky rodičů s vyučujícími. Byla bych velmi ráda, kdyby se těchto konzultačních odpolední účastnili i žáci. Ve středu 4. 11. se budete moci přijít podívat do školy na den otevřených dveří. Od září bude ve škole působit školní psycholožka Mgr. Kristýna Zrůstová a novou pozicí bude také kariérová poradkyně, kterou bude vykonávat Mgr. Hana Dostálová. Budete – li chtít, setkáme se na besedách k aktuálním tématům výuky, na které budete vždy včas pozváni. I v příštím školním roce budeme ke komunikaci používat systém Bakaláři (elektronická žákovská knížka a zprávy) a platformu Office 365 (zadávání učiva žákům, online setkání).

Přeji Vám klidné léto a krásnou dovolenou. Těším se na další spolupráci s Vámi a věřím, že příští školní rok bude klidnější než letošní.

Mgr. Jana Šindelářová