07.01.2019M.VaňkátPřečteno: 26x

Měření LED diody a rezistoru

Žáci 9. ročníku na prosincové hodině fyziky důkladně proměřili vlastnosti polovodičové LED diody (= Light emitting diode) a porovnali je s vlastnostmi rezistoru.

V první části laboratorní práce zaznamenali mladí experimentátoři do tabulky, jak se mění hodnoty el. proudu protékajícího diodou či rezistorem v závislosti na připojeném el. napětí. Zjištěné hodnoty následně zpracovali - vypočetli z nich el. odpor a vynesli je do grafu.
Posledním úkolem laboratorní práce je naměřená data o diodě a rezistoru porovnat a přesně formulovat alespoň dva rozdíly mezi nimi. Obstojí žáci 9. ročníku i v této úloze kritického myšlení? Uvidí se v pátek 4.1. po prázdninách, kdy je poslední termín odevzdání protokolů.


M. Vaňkát