05.04.2022Mgr. Picková Monika Přečteno: 252x

Noc s Andersenem

Žáci naší školy se zapojili do projektu Noc s Andersenem. Tato akce se koná každoročně na přelomu března a dubna nejen v České republice, ale také v okolních zemích. V současné době knihy svádějí nelehký boj s počítačovými hrami o zájem dětí. Proto je každá akce zaměřená na podporu čtenářství vítaná.  

Naše nocování jsme zahájili výstupem na věž kostela, ze které jsme obdivovali nevšední výhled na okolí Heřmanova Městce. Za starým trámem ve věži pak děti objevily tajemnou truhličku a v ní nápovědu k následujícímu večernímu programu. Protože neodmyslitelnou součástí této celostátní akce je předčítání kvalitních knih, měly děti možnost vyslechnout si poetický příběh o puntíčkářském architektovi. Kniha Evžen a jeho bláznivý stromodům byla inspirací pro mnoho dalších aktivit, které jsme společně během večera zvládli. Spaní ve škole si děti užily a hned ráno vyzvídaly, kdy se bude podobná akce znovu opakovat.  

Děkujeme panu Bartoníčkovi, který byl spolehlivým průvodcem ve věži kostela, za jeho čas a obětavost.  

Mgr. Monika Picková, Bc. Kristýna Zelená