18.04.2024Bc. Hůlková Vladimíra Přečteno: 189x

Odpadků se nebojíme

V letošním školním roce se naše družina zapojila do akce "Ukliďme Česko".

V úterý 16.4. děti dostaly rukavice, pytle a instrukce co sbírat. Náš cíl byl jasný, sebrat vše, co má být v odpadkovém koši nebo ve sběrném dvoře a bohužel to tam není. Začali jsme na hřišti s umělým povrchem v areálu školy a pokračovali jsme městem do Bažantnice. Cestou zpět jsme ještě stihli uklidit zahradu za ZUŠ. Děti celou akci pojaly opravdu zodpovědně, nasbíraly tři pytle odpadků a dokonce dovlekly až ke kontejneru pneumatiku. Právem jim patřilo poděkování a malá sladká odměna. Poděkování patří i rodičům, kteří pro akci měli pochopení a byli ochotni si vyzvednout děti až po ukončení akce. 
 
Bc. Hůlková Vladimíra