27.09.2021Bc. Vladimíra HůlkováPřečteno: 106x

Odpoledne historického šermu

Historický šerm je pohybová aktivita, která všestranně rozvíjí dovednosti člověka od postřehu, obratnosti, sebeovládání přes znalost historie až po rozvoj fantazie a plnění svých snů. 

Děti ze všech oddělení školní družiny měly možnost  se s historickým šermem seznámit  na akci, která se konala v Bažantnici v úterý 15. září. Akci pro nás připravili vedoucí kroužku "Historický šerm" DDM Ježkovka v Heřmanově Městci. Děti nejdříve viděly ukázku šermování, poté byly rozděleny do skupin a vyzkoušely si různé pohybové aktivity, které jsou k této disciplíně potřeba. Nechyběla ani teoretická část, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o rytířích-například k čemu sloužil erb, jaké zbraně používali atd. Dětem se akce moc líbila a v případě, že by někdo měl zájem o historický šerm, má možnost se přihlásit na kroužek v DDM. Ráda bych poděkovala za opravdu velmi hezkou akci všem aktérům, kteří se dětem celé odpoledne věnovali.

Bc. Vladimíra Hůlková