07.09.2023Mgr. K. ZelenáPřečteno: 612x

PBIS projektový den

Dne 6. září se v ZŠ Heřmanův Městec odehrál velmi zajímavý a prospěšný projektový den. Tento den byl věnován podpoře pozitivního chování žáků a nesl se ve znamení PBIS, což znamená Pozitivní Behaviorální Intervence a Podpora.

Cílem tohoto projektového dne bylo vytvořit pro žáky prostředí, ve kterém se mohou lépe seznámit s modely očekávaného chování a rozvíjet své dovednosti v tomto směru. Žáci byli rozděleni do skupin napříč prvním a druhým stupněm, což jim umožnilo spolupracovat a komunikovat s vrstevníky, kteří by jinak mohli zůstat mimo jejich každodenní kruhy. 

Na stanovištích, která si pro ně připravili učitelé, se žáci setkávali s různými způsoby nácviku očekávaného chování. Mohli si vyzkoušet přímý nácvik, hraní rolí, sledování instruktivních videí a také zapojení do debat a diskusí. Tímto variabilním přístupem se zajišťovalo, že každý žák mohl najít metodu, která mu nejvíce vyhovovala. 

Mezi modely očekávaného chování, které byly v rámci projektového dne zdůrazňovány, patřila například správná manipulace s mobilním telefonem. Žáci se učili, že během vyučování by měly být telefony ztišeny a uloženy v tašce, aby neodváděly pozornost od výuky. Dále se žáci zamýšleli nad tím, jak udržovat pořádek ve třídě a dodržovat zásady hygieny, což jsou základní aspekty respektování prostoru ostatních. Na projektovém dni se žáci také učili důležité dovednosti spojené s příchodem na výuku, komunikací a vnímáním prostředí.  Další stanoviště se věnovalo vhodné hlasitosti komunikace. Žáci se zde učili rozlišovat situace, kdy je vhodné mluvit hlasitěji, a situace, kdy je lepší zachovat tiché prostředí, například během testů nebo individuální práce.

Celý projektový den probíhal ve veselém a přátelském duchu. Skupinky žáků si nácviky vyzkoušely s radostí a pozitivním přístupem. Nyní je na nás všech, abychom tato očekávaná chování upevňovali a prosazovali v naší škole. Tímto způsobem můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se žáci budou cítit bezpečně a budou mít příležitost rozvíjet své dovednosti a pozitivní chování.