06.11.2013Jana ŠindelářováPřečteno: 554x

Podzimní ekologická výchova

Žáci seminářů ekologická výchova v šestých a sedmých třídách poznávají přírodu, bádají i plní úkoly projektu Recyklohraní.

Žáci šestých tříd se při ekologické výchově věnovali smyslovému vnímání přírody. Na podzimní vycházce vytvořili podzimní paletky a koktejl z různých vůní. Hmatem vyzkoušeli poznávání přírodnin v sáčcích a prošli se i po hmatové stezce. Všímali si barevných změn listů na stromech, vytvářeli si sbírku barevných listů, pojmenovávali barviva, která způsobují tato zabarvení, a provedli jednoduchou chromatografii na oddělení barev z listů.

Žáci sedmých tříd při ekologické výchově navštívili keltský stromový kalendář, zazimovali fíkovník a olivovník. Podle data svého narození našli „svůj strom“, vylisovali jeho list a provedli frotáž kůry. Stromy se zabývali i v dalších seminářích. Ve skupinách ztvárnili jejich funkci ze svých těl nebo se v nedaleké Bažantnici naučili měřit výšku stromu podle velikosti stínu a pomocí měřítka.

Sedmáci se také věnovali plnění prvního úkolu projektu Recyklohraní. Vyluštili křížovku a osmisměrku, ujasnili si rozdíl mezi baterií a akumulátorem a provedli domácí inventuru spotřebičů s bateriemi. Výsledky zpracovali do tabulky a řešení odeslali k vyhodnocení.

Podzimní počasí nám přálo, a tak jsme se při hodinách seminářů vydávali za poznáním do přírody. Ještě na konci října si tak žáci vytvořili sbírku listů a plodů šesti listnatých stromů.