29.03.2022Mgr. Picková Monika Přečteno: 134x

Polytechnické vzdělávání

Digitální zařízení se stávají stále častěji součástí naší výuky.

Ve třídě 4.A nyní využíváme sadu VEX 123. Jedná se o roboty určené pro 1. stupeň ZŠ, které je možné ovládat tlačítky přímo na těle robota. Naprogramovat můžeme pohyb vpřed, otočení a zatroubení. Pomocí kombinace těchto kroků můžeme posouvat zařízení po herní podložce k zadanému cíli. Prostřednictvím této interaktivní pomůcky rozvíjíme u žáků jemnou motoriku, kreativitu, prostorovou představivost a logické myšlení. Děti pracují ve skupinách a zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti. 

V úvodních hodinách jsme se naučili ovládání, zkoušeli jsme jednoduché algoritmizace a programování. Nyní již využíváme roboty při zábavných aktivitách ve výuce matematiky. Sadu VEX 123 lze zařadit do výuky napříč všemi vzdělávacími obory, proto se těšíme na jejich uplatnění v dalších předmětech. 

Mgr. Monika Picková