26.01.2015S.MrázPřečteno: 31x

POUŽÍVÁM MOZEK

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili ve čtvrtek 22.1. 2015 fyzikálně- přírodopisně- matematicky- rodinkově- občankově- preventivního pořadu POUŽÍVÁM MOZEK.

Zhlédli model mozku s demonstrací průběhu impulzů, které vedou k zapamatování, model neuronu s demonstrací pohybu informace a model ucha s demonstrací přenosu signálu.

Procvičili si násobení dvojciferných čísel zpaměti. Poznali optické klamy a zásady úniku před klamavou reklamou. Zjistili, jak vzniká strach a jak se mu mohou bránit. V neposlední řadě si připomněli, jak se mají efektivně učit. Vše proběhlo hravou a názornou formou a nikdo z přítomných se nenudil.