07.11.2018R. HeřmanskáPřečteno: 45x

Pythagorova věta

Víte, že trojúhelník se stranami 3, 4 a 5 nezávisle na jednotkách je vždy pravoúhlý? My jsme to při matematice zjistili empiricky, praktickou zkušeností.

Žáci 8. ročníků si zahráli na geometry starověkého Řecka a měli za úkol vytyčit pravoúhlý trojúhelník pomocí provázku. Pomocná informace byla, aby si na provázku pomocí uzlíků vytvořili 12 úseček stejné délky. Jednoduchým pokusem zjistili, že trojúhelník s poměry stran 3:4:5 je vždy pravoúhlý. Po tomto poznatku jsme si vyvodili Pythagorovu větu pomocí čtverců nad stranami a zapsali do sešitu. Zajímavé je, že tato věta platí nejenom pro čtverce, ale i jakékoli jiné podobné tvary.

Romana Heřmanská