11.01.2023Culková LenkaPřečteno: 325x

Tři králové ve 4.C - projektové vyučování

Víte, jaký je rozdíl mezi myrhou a kadidlem? Odpovědi na tuto otázku a mnoho dalších zajímavých informací získali žáci 6. ledna během projektového vyučování.  

Dozvěděli se, jakým způsobem se pokoušeli lidé na Tři krále věštit svou budoucnost. Zjistili, co přesně znamená požehnání K+M+B, které koledníci píší křídou na dveře.  

Povídali jsme si o Tříkrálové sbírce a při čtení s porozuměním si žáci ve skupinách vyplnili díky indiciím pracovní list. Na závěr projektového vyučování si žáci vyrobili Tříkrálovou vystřihovánku. 

Culková Lenka