16.05.2022Mgr. Picková Monika Přečteno: 134x

Třídnická hodina ve 4.A

V rámci osobnostního rozvoje žáků jsme se tentokrát věnovali konfliktům. Hodinu jsme zahájili aktivitou, při které bylo úkolem dětí nakreslit jednoduchý obrázek podle pokynů. I když všichni žáci slyšeli stejné zadání, výsledné obrázky byly dost odlišné. Potvrdili jsme si, že v běžném životě je to s nasloucháním podobné. 

Hlavní náplní hodiny byla skupinová práce, při které žáci tvořili stromy představující určitý konflikt. Do koruny stromů zapisovali, co se s námi v takové situaci děje. Kořeny prozradily, co bylo příčinou problému. Ke kmeni žáci uváděli způsoby řešení, vlastní zkušenosti a rady.  

Menší i větší problémy nás mohou v životě potkat na každém kroku, proto se učíme se s nimi vypořádat. 

Mgr. Monika Picková