26.01.2016S.MrázPřečteno: 35x

Úspěch v mezinárodním šetření TIMSS

Na jaře 2015 se zapojilo 159 základních škol z celé České republiky do mezinárodního šetření TIMSS 2015. V naší škole byly vybrány třídy IV.A a IV. B. Byly zjišťovány vědomosti a dovednosti žáků v matematice a přírodovědě

V lednu 2016 jsme byli podrobně seznámeni s výsledky šetření v rámci České republiky. Průměrná úspěšnost v matematice byla v České republice 55,2%, v naší škole 62,7%. Průměrná úspěšnost v přírodovědě byla v České republice 58,2% v naší škole 65,1%. V matematice převyšovali naši žáci celostátní průměr o 7,5% a v přírodovědě o 8,4%.

Chlapci a děvčata si vedli opravdu zdatně a pochvalu zaslouží i pedagogové, kteří je vzdělávají. Mezinárodní srovnání bude zveřejněno koncem listopadu 2016.