19.02.2024Mgr. Zelená KristýnaPřečteno: 376x

Úspěšné ukončení týdnů upevňování- PBIS

Úspěšné ukončení týdnů upevňování modelů očekávaného chování na ZŠ Heřmanův Městec.

Po osmi týdnech plných snahy a podpory se „Týdny upevňování modelů očekávaného chování“ na ZŠ Heřmanův Městec přiblížily ke svému konci. Osm klíčových modelů, které jsme si nastavili, jsme neustále opakovali a snažili se je dodržovat. Tyto modely nám pomáhaly vytvářet lepší školní prostředí.

Znovu jsme si připomněli, že:

1. Mluvíme přiměřeně nahlas.

2. Mobil máme během vyučování ztišený a uložený v tašce.

3. Udržujeme pořádek a dodržujeme zásady hygieny ve třídě.

4. Mluví jen ten, kdo má slovo.

5. Přicházíme včas na výuku.

6. Respektujeme vlastnictví ostatních.

7. Vnímáme výzdobu očima.

8. Udržujeme pořádek a dodržujeme zásady hygieny na WC.

9. Respektujeme osobní prostor ostatních.

V posledním devátém týdnu jsme se věnovali opakování všech výše zmíněných modelů, aby bylo zajištěno, že si je každý dobře pamatuje. Bylo inspirující sledovat pokrok a povzbuzování ostatních k dodržování pravidel.

Během devíti týdnů jsme třídám udělovali PBIS žetony, které ukazovaly, komu se nejvíce dařilo v plnění modelů očekávaného chování. Třída 6.B se v tomto období vyznamenala největším pokrokem a bedlivým dodržováním pravidel. V úterý 20. února byla proto odměněna výtečným čokoládovým dortem s trefným nápisem, který připomínal význam zkratky PBIS.

Děkujeme všem za aktivní účast a úsilí. Od teď se pokusme dodržovat všechny tyto modely očekávaného chování. Věříme, že pozitivní atmosféra ve škole bude pokračovat.

Gratulujeme (nejen) třídě 6.B k zaslouženému úspěchu!

Za PBIS Tým, Mgr. Kristýna Zelená

Poslední ČLÁNKY ZŠ

»Povolání
18.04.2024
»Odpadků se nebojíme
18.04.2024
»Výlet do Pardubic
18.04.2024
»Po stopách českých obrozenců
16.04.2024
»Ukliďme Česko
15.04.2024
»Cesta do pravěku
15.04.2024
»Hry v přírodě
15.04.2024
»Přání seniorům
15.04.2024
»Koncert pro prvňáčky
11.04.2024
»Animace není legrace
11.04.2024