05.11.2019Jana Šebková, Lenka MaláPřečteno: 571x

Vyjádření stávkujících zaměstnanců

Vážení rodiče,

dne 6. listopadu 2019 se většina pedagogických pracovníků naší školy zúčastní stávky vyhlášené školskými odbory. Rozhodnutí předcházela společná diskuze a hlasování pedagogických pracovníků nad důvody stávky, které uvádíme v jednotlivých bodech níže.

Školské odbory požadují zaručený nárůst tarifních platů pedagogů o 10% od 1. ledna 2020 oproti nárůstu o 8%, o kterém rozhodl ministr školství. Původní slib premiéra České republiky přitom zněl, že zajistí nárůst mezd o 15% v součtu tarifní i nenárokové složky platu. 

Účast ve stávce vnímáme ne jako pouhý “boj o peníze”, ale především jako příležitost důrazně vyslovit požadavek na nezbytné, výrazné a především koncepční navýšení finančních prostředků do našeho školství. A také jako příležitost vyjádřit svou nespokojenost s tím, jak s námi jako s profesní skupinou vláda jedná, jak nepravdivě informuje o našich platech a jak neplní sliby, které nám dává. V letošním roce chybí ve školství 6000 pedagogů. Plat učitelů, přestože se v minulých letech opakovaně navyšoval, stále činí pouze 65 % průměrné mzdy jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Jsme přesvědčeni, že s tak slabým zvyšováním platů pedagogů nelze dlouhodobě udržet v chodu kvalitní a moderní školský systém. 

Uvědomujeme si, že jeden den stávky Vám může zkomplikovat Váš běžný denní program, jsme ale přesvědčeni, že jedním dnem boje za lepší školství a profesně spokojenější pedagogy získáme i mnoho dobrého pro Vaše děti. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Stávkující pedagogičtí pracovníci ZŠ Heřmanův Městec

 

Cíle a důvody stávky na ZŠ Heřmanův Městec:

  • požadavek zvýšení platů pro pedagogy o 15 % v roce 2020 (z toho 10% do tarifů)
  • 5% hrubého domácího produktu do školství
  • změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
  • požadavek uvádět pravdivé informace ze strany vlády o reálných platech učitelů
  • vyjádřit soudržnost s pedagogy v ČR a důrazně se postavit za zvýšení prestiže a důstojného postavení naší profese