25.01.2023Mgr. Beránková Jana Přečteno: 96x

Výukový program - ilustrace

Stalo se již tradicí, že šesťáci v rámci hodin výtvarné výchovy navštíví městskou knihovnu a absolvují výukový program ILUSTRACE.

Ani letošní rok nebyl vyjímkou. Paní knihovnice nejdříve žákům pustily prezentaci o nejznámějších českých ilustrátorech. Zároveň jim o nich vyprávěly a většinou řekly i nějaké zajímavosti. Věděli jste třeba, že malířka Helena Zmatlíková měla těžkou oční vadu a skoro neviděla? Nebo že se postavička Krtka od Zdeňka Milera dostala až do vesmíru? Nebo že Jiří Trnka uměl kreslit oběma rukama?
Pak následovala část interaktivní. Žáci se rozdělili do skupin. Dostali pracovní list s úryvky z dětských knih. Rozstříhané obrázky na stolcích měli žáci složit a přijít na to, kdo je nakreslil. Posledním úkolem bylo přiřadit úryvek ke správnému ilustrátorovi.
Ještě zbyla chvilinka času prohlédnout si knížky s ilustracemi, a pak honem do školy.
 
Mgr. Jana Beránková

Poslední ČLÁNKY ZŠ

»Návštěva divadla v Pardubicích
23.03.2023
»Pestrý svět loutek
23.03.2023
»Družinové sportování
20.03.2023
»Jarní malování
20.03.2023
»Karneval vyjmenovaných slov podruhé
20.03.2023
»Beseda s paní spisovatelkou
20.03.2023
»π day v 8. B
17.03.2023
»Cesta nejen ke hvězdám
16.03.2023
»Květiny k MDŽ
16.03.2023
»Den pro školu
16.03.2023