21.01.2019Mgr. Monika PickováPřečteno: 50x

Z pohádky do pohádky

Naše celoroční putování světem pohádek pokračuje dál, a tak jsme se ve středu 16. 1. věnovali pohádce Hrnečku, vař.

Děti tentokrát pracovaly ve skupinách a podle obrázků se snažily odhadnout, o jakou pohádku se jedná. Aby úkol nebyl tak jednoduchý, v každé skupině se objevila jedna ,,bílá vrána“ – obrázek, který do pohádky nepatřil. Děti se učily správně komunikovat, argumentovat, přijmout názory ostatních a nakonec prezentovat výsledek práce celé skupiny.

Následovalo řízené čtení pohádky s prvky dramatizace a řazením obrázků podle dějové posloupnosti. Na závěr si děti vyrobily svůj hrneček z papíru. Práce s textem známé pohádky děti naučila mnoho sociálních dovedností, které využijí při dalším vyučování i v běžném životě.

Mgr. Monika Picková